Relasjoner i handling

Vårt samarbeid gjennom flere år har utviklet seg til å bli: RELASJONER I HANDLING.
Tine Sofie Stensland og Laila Vågenes. Vi er kreative, praktiske, jordnære og resultatorienterte.

Vi har en unik kombinasjon i kraft av å være psykoterapeuter og veiledere med videreutdannelser bl.a i aksjonsmetodikk og mindfulness. Vi har mange års erfaring, og er oppmerksom på viktigheten av trygghet før god læring og innsikt kan få utfolde seg i grupper og organisasjoner. Vi påvirker og påvirkes gjennom relasjoner, dette gjelder både privat og på jobb.

Vår styrke er vår kompetanse og evne til å designe sammen med kunden, være lydhør for ønsker å behov. Vi ivaretar og driver prosesser fremover med merkbart resultat, gjennom handling, kreative og pedagogiske verktøy.

Les mer om oss

Tjenester

Veiledning på hjul

Har dere behov for prosessveiledning, men tiden strekker ikke til? Ressurser og tidsrammer er ofte noe som gjør at veiledning ikke skjer. Vår løsning på dette er at vi kommer til dere. Vi tar med oss det nødvendige, deres stiller med lokaler, og så er vi i gang!
Les mer

Krysspress navigasjon

Opplever du eller dine ansatte høyt press på jobb samtidig med private utfordringer? Alle mennesker vil kjenne på livets ulike faser som kan inneholde ulike utfordringer. Det være seg tidsklemme, livskriser, uforutsette hendelser med mer. Da er det viktig å kunne stoppe opp, puste, kjenne etter, sortere og finne retning.
Les mer

Arv & Miljø

Har du tenkt på hva som kan skje i din familie når arv skal fordeles? Noen ganger trenger vi alle hjelp til å få løftet blikket og se ting fra ulike perspektiv. Det kan være lurt å få inn en tredjepart i begynnelsen av en slik prosess. Vi tilrettelegger for gode dialoger og løsninger.
Les mer

Kommunikasjon og samarbeid

Kommunikasjon kommer av det latinske ordet communcare som betyr «gjøre felles». Det er nettopp gjennom kommunikasjon at vi danner fellesskap, kultur og mening i det vi gjør. God kommunikasjon er grunnlaget for godt samarbeid. Kommunikasjon kan styrkes og svekkes når det går gjennom filter til og fra deg og meg.
Les mer

Lederskap

Ledelse omfavner mye. Det er kunsten å lede seg selv på en måte som inspirere medarbeidere til selvledelse. Å arbeide med seg selv kan være krevende, men belønningen er stor når man merker at relasjoner endrer seg positivt. Lederskap er ikke uavhengig følelser, og bevisstheten rundt dette vil føre til at man står stødig i seg selv, i møte med andre
Les mer

Erfaringsutveksling

Et konkurranse fortrinn i en bedrift / organisasjon er verdien av ansatte i ulike aldersgrupper.
Det er særlig tre egenskaper som er viktige hos ansatte, uansett alder. Evnen til å lære nye ting, vilje til fleksibilitet og tilpasningsevne. Et bevisst fokus på denne utvekslingen gir et arbeidsmiljø der vekst og produktivitet gir resultater på bunnlinjen.
Les mer
© Relasjoner i handling
Utvilket av:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram