Krysspress navigasjon

Opplever du eller dine ansatte høyt press på jobb samtidig med private utfordringer?

Det er ikke uvanlig at bedrifter har perioder som krever ekstra mye av sine ansatte. Dersom ansatte i tillegg har det krevende privat, kan det blir vanskelig å balansere for den enkelte. dette kan gå utover trivsel og ytelse.

Alle mennesker vil kjenne på livets ulike faser som kan inneholde ulike utfordringer. Det være seg tidsklemme, livskriser, uforutsette hendelser med mer. Da er det viktig å kunne stoppe opp, puste, kjenne etter, sortere og finne retning.

Folk holder ofte for lenge ut, helt til smellen er et faktum

Vi tilbyr bedriftsavtaler der vi tar individuelle samtaler, eller vi kan komme inn i et team/gruppe.

Avtalen tilsier at vi er raskt tilstede når et behov melder seg, erfaring viser at dette er forebyggende på for eksempel sykefravær og arbeidsmiljø. Dersom presset over tid blir for sterkt og overveldende kan det utvikles til større problemer som det kan ta lenger tid å finne ut av.

Folk holder ofte for lenge ut, helt til smellen er et faktum. Vi ivaretar ansatte og bedriften mens livet skjer, dette er forebyggende. Terskelen for å bruke oss kan være lavere enn bestille time til psykolog, og vi er raskt på ballen! Behovet kan variere fra 1-2 timer, andre ganger kan en litt lenger prosess være nødvendig.

Bedrifter som er oppmerksomme psykisk helse legger til rette for et produktivt og godt arbeidsklima. Samtalene er konfidensielle. Hvis du tror at dette kan være aktuelt, ta kontakt

 Treffer dette deg? 
Ta kontakt!

    © Relasjoner i handling
    Utvilket av:
    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram