Om oss

Vårt samarbeid gjennom flere år har utviklet seg til å bli: RELASJONER I HANDLING.
Tine Sofie Stensland og Laila Vågenes. Vi er kreative, praktiske, jordnære og resultatorienterte.
Vi har en unik kombinasjon i kraft av å være psykoterapeuter og veiledere med videreutdannelser bl.a i aksjonsmetodikk og mindfulness.
Vi har mange års erfaring, og er oppmerksom på viktigheten av trygghet før god læring og innsikt kan få utfolde seg i grupper og organisasjoner.
Vi påvirker og påvirkes gjennom relasjoner, dette gjelder både privat og på jobb.
Vår styrke er vår kompetanse og evne til å designe sammen med kunden, være lydhør for ønsker å behov. Vi ivaretar og driver prosesser fremover med merkbart resultat, gjennom handling, kreative og pedagogiske verktøy.

Vi evner å lese gruppedynamikker, vi synliggjør ulike roller og bidra til rolleforståelse.
Kommunikasjon foregår på flere plan samtidig. Tanker, kropp og følelser, vi bevisstgjør dette, ved å invitere til øvelser og refleksjoner, vi beveger oss mellom teorier og praksis.
Den personlige utviklingen er helt nødvendig for å forstå sin egen rolle og påvirkning, og i kraft av det forstå andre mennesker og prosesser.

Vi tilbyr, , kulturbygging, lederutvikling , konflikthåndtering, ledergrupper, on-going prosessveiledning, temabasert veiledning individuelle timer ved behov m.m

Les vår visjon

Laila

Laila har en allsidig bakgrunn fra næringslivet, offentlig sektor og private institusjoner. Med over 40 års erfaring fra arbeidslivet, ulike studier og kursing er det stor spennvidde i hennes kompetanse. Teknisk tegning utviklet seg til å omfatte en stor interesse for kvalitetssystemer (ISO), LCI dokumentasjon og HMS. I hennes siste ansettelsesforhold var hun HR og HSEQ Director med rapporteringsansvar for 7 land, og satt i en internasjonal ledergruppe.

Fra ganske tidlig i livet har mennesker og vår utvikling vekket hennes nysgjerrighet, noe som i kombinasjon med arbeidsoppgaver, også gav en ny retning av utdannelser i voksen alder. Laila tror på det personlige mennesket, vi starter alltid med oss selv. Vi påvirker og påvirkes i nære relasjoner, skole, organisasjoner og samfunnet rundt oss.
Hennes meditasjonspraksis siden 20 årene har hatt innvirkning på hennes valg og retning av utdannelse og kursing. Hun reiser på retreat flere ganger årlig, og følger ulike digitale forløp med undervisning og meditasjon. Siden 2017 har hun vært tett tilknyttet til Kontemplation.dk og Vækstcenteret i DK. Hun er en del av verdensveven som har tro på at meditasjon og mindfulness gir en indre balanse som øker ansvaret og tilstedeværelse i eget liv.
Vi kan bevisst utforske oss selv, både de lyse og mørke sidene. Et integrert arbeid som gir fundamentet til å romme hele oss.
Selvutvikling gir en indre bærekraft, som gir drivkraft til å jobbe med den ytre bærekraften –en værenskraft som påvirker alle plan og relasjoner i livet.

I 2017 brukte Laila motet sitt og fulgte drømmen om å jobbe mer selvstendig og firmaet atau så dagens lys.  Grunnleggende verdier i hennes arbeid er ANSVAR - TILLIT - AKSEPT - UTVIKLING.

Hun har videreført mange års erfaring og utviklet seg videre, noe som også kommer til uttrykk i svært varierte arbeidsdager og oppdrag. Hennes metodiske jobbing er bl.a fundamentert i gestaltteorier, mindfulness og aksjonsmetodikk. Hun tilbyr individuelle samtaler, ulike grupper som prosessveiledning for miljøterapeuter rettet mot barnevern/institusjon, tverrfaglige grupper for ansatte på ROP klinikker, mindful eating grupper, kulturbygging i organisasjoner, utvikling ledergruppe. m.m. Undervisning i kommunikasjon og samhandling på Institutt for Helhetsmedisin, fagskole.

Hun har gode lokaler i Lodin Leppsgt 2b, men har også jevnlige oppdrag ute hos kunder.
 

Utdannelser:

 • VID (Vitenskapelig Internasjonal Diakonal Høgskole)
  Videreutdanning i Mindfulness
 • Center For Somatic Studies, New York
  Developmental Somatic Psychotherapy (Kroppsorienter psykoterapi)
 • NGI - Norsk Gestaltinstitutt Høysskole
  Gestalt Terapeut
 • Teknologisk Institutt – Kvalitets leder skolen
  Sertifikat forbedring-ledelse og måling
 • University of Cambrigde – Business English Certificate Preliminary
  (English for Speakers of Other Languages)
 • UIB - Universitetet I Bergen
  Personal psykologi
 • HDH Haraldsplass Diakonale Høgskole (Nå VID)
  Viderutdanning i veiledning Person og gruppe nivå
 • Bergen Katedralskole
  Studiekompetanse
 • Bergen Yrkesskole
  Teknisk tegner

 

Kurs:

 • Diverse kurs og forløp innen meditasjon og yoga
 • Instruktør Mindful Eating, undervisning fra universitet i California.
 • Diverse kurs relater til gestalt terapi, organisasjon, veiledning
 • Diverse kurs innen barnevern, Handlekraft, Rettighetsforskrift, TERMA
 • Prosesslederprogram, aksjonsmetodikk i arbeidslivet
 • Kursing koordinator i Familieråd
 • Kursing gjennom 8 år som megler i Konfliktrådet i Hordaland
 • Diverse kurs ISO9001, ISO14001, ISO19011, ISO31000
  HMS-24 Statoil, Sikkerhetstrening Kollsnes, AT/SJA, HMS 40 timer
 • Varierte nye/oppgraderings kurs i teknisk tegning, auto cad, auto cad 2D, Auto cad revit 3D

 

CV

Tine Sofie

Med sin bakgrunn fra teater og sin interesse for mennesker var psykodramautdannelsen et perfekt valg. Tine Sofie er opptatt av at vi mennesker ikke eksisterer i et vakum, men at vi alltid står i relasjon til noe eller noen. Hun er opptatt av det kreative og nyskapende i mennesket og hennes fokus er mennesket som en helhet bestående av både kropp, følelser, tanker og ideer.

Hun har praksis på Bryggen i Bergen og har i 20 år vært tilknyttet Senter for Personlig Utvikling. Her tilbyr hun enkelttimer og gruppeforløp som psykoterapeut.

Gjennom terapeutisk arbeid med den enkelte og i grupper har etterhvert arbeid med organisasjoner og systemer blitt en naturlig vei videre. Her har systemtenking og aktive metoder for læring åpnet muligheten for å være med å utvikle team og organisasjoner på nye måter. Dette gir Tine Sofie en spennvidde i sitt arbeid fra den enkelte, til gruppen og organisasjonen. Hun har en allsidig praktisk bakgrunn både fra det private næringsliv og som offentlig ansatt. I sitt profesjonelle liv har hun vært i mange ulike roller, alt fra gründer av egen bedrift til miljøarbeider innen psykisk helse.

Tine Sofie har gjennom hele sin karriere søkt å utvide sin kompetanse og læring. Det er viktig for henne å holde seg oppdatert og fortsette å kurse seg innenfor sine fagfelt. I tillegg hun deltar jevnlig på konferanser både innenlands og internasjonalt. 

Som aksjonsmetodiker har hun hatt mange forskjellige oppdrag innenfor kulturbygging i organisasjon, ledergruppeutvikling, veiledning og undervisning. Hun har holdt flere foredrag, blant annet på Litteraturhuset i Bergen.

 

Utdannelse og praksis:

 • Sensorimotor Psychotherapy Institute - Traumer, 1 år deltid
 • Prosesslederprogrammet - Mesterprogram i prosessledelse
 • Prosesslederprogrammet - Kunsten å bevege organisasjoner
 • BI - Psykologi, organisasjon og ledelse, 1 år deltid
 • Ron Wiener - Sosiodrama og aksjonsteknikker
 • Norsk Psykodrama Instituttt - Certified Practioner (CP), sertifisert veileder og lærer 
 • Institutt for scenekunst, Pontremoli - Fysisk teater og improvisasjon
 • Pro-Loco Teater - Performance, Tai chi og ferdigstillelse av teaterproduksjoner
 • UiB teatervitenskap

 

 • Aksjonsmetodikknettverket v/Mariann Wiktorin - Skandinavisk veiledningsgruppe for aksjonsmetodikere
 • Egen praksis i Bergen, og har vært tilknyttet Senter for Personlig utvikling  fra 2002  
 • Hjelpelærer i psykodrama utdannelsen Bergen og Oslo
 • Medlem av NFP Norsk psykoterapiforbund og PiN (Psykodramaforeningen i Norge)

 

 • Har deltatt på konferanser innenfor org. AiA (Aksjonsmetodikk i arbeidslivet)
 • Har hvert år dratt på internasjonale konferanser i psykodrama og sosiodrama fra 1996 til dags dato
 • Har hatt mange varierende kurs og mindre forløp innenfor meditasjon, danseterapi, play back teater

Visjon

Vi vil skape bevegelse i det indre og det ytre, i det enkelte mennesket, i en gruppe og i en organisasjon.

Individ

Vi vil bidra til utvikling hos den enkelte for å styrke egen evne i møte med andre, og skape stødighet i seg selv.

Relasjon

Vi brenner for å skape gode relasjoner som utgangspunkt for felles vekst.

Organisasjon

Vi veileder organisasjoner i en retning som ser utfordringer som utgangspunkt for positiv endring.

Samfunn

Vi skaper tilgjengelige tjenester som ganger samfunnet gjennom erfaringsutveksling og kunnskapsdeling.
© Relasjoner i handling
Utvilket av:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram