Veiledning på hjul

Har dere behov for prosessveiledning, men tiden strekker ikke til?            

Ressurser og tidsrammer er ofte noe som gjør at veiledning ikke skjer. Vår løsning på dette er at vi kommer til dere. Vi tar med oss det nødvendige, dere stiller med lokaler, og så er vi i gang! Vi ivaretar og driver prosesser fremover med merkbart resultat, gjennom handling, kreative og pedagogiske verktøy. Det bidrar til økt kompetanse som fagperson, og øker evne til selvivaretagelse. Helt nødvendig for å stå i krevende arbeid over tid og fortsatt klare å yte.

Hvorfor prosessveiledning?

 • Se egne ,-og kollegaers ressurser
 • Reduserer stress
 • Reduserer sykefravær
 • Øker kompetanse, selvledelse
 • Bedrer samarbeid / kollegaveiledning
 • Økt trygghet i gruppen, større ivaretagelse 
 • Arbeidsglede
 • Spenn mellom system og mennesker

Fleksibilitet

Vi tilbyr prosessveiledning med en eller to veiledere, dette blir bestemt i dialog med oppdragsgiver i forkant.

Med to veiledere er det større rom for å spille på hverandre, vår speiling og scenarioer gir økt læring og refleksjon i gruppen. Det vil være større mulighet for støtte/trygghet i scenarioer og prosessen kan gå hurtigere med mer intensiv veiledning. I tillegg har vi samlet et større kompetansegrunnlag.

Vi kan også dele oss opp, da vil det være mulig å kjøre parallelle prosesser med en veileder. Strukturen vil være gjenkjennelig uavhengig av prosessveileder.

 

Litt mer om veiledning

Kontinuerlig og systematisk veiledning er vist effektivt som kompetansehevende tiltak, som reduserer turnover og sikrer en ivaretakende og forebyggende virksomhet .
Å bli kjent med egne reaksjonsmønstre og holdninger, identifisere endringer i disse og å anerkjenne at tilegnelse av kompetanse tar tid rommes hos oss i form av gruppeveiledning. På den måten legges grunnlaget for å skape et godt arbeidsmiljø, og snu en vanskelig situasjon om til læring som styrker oss sammen.

Når en jobber med mennesker bruker en seg selv som redskap på mange nivåer.
Kropp og hele vårt sanseapparat er en del av vårt redskap. Det å være nær mennesker i kriser er krevende. I en veiledningsgruppe får man mulighet til å sortere, erfare og utvide sitt handlingsrom. Temaer som ofte kan komme fra deltakeren er nummenhet, utbrenthet, likegyldighet og maktesløshet. Dette gjør noe med vår selvfølelse og vår identitet som fagperson.

Man kan gjøre seg selv nummen, eller distrahere seg selv på ulike måter. Denne mekanismen er ikke uvanlig, og skjer når vi vil unngå å være i kontakt med oss selv. Ved å jobbe med å kjenne etter, akseptere og/eller endre, vil man samtidig lære seg å kjenne seg selv.

Veiledning gir mulighet for fagutøveren å bli tydeligere i sitt arbeid og som person.
Deling, refleksjoner, lytte til andre åpner opp for erfaringsutveksling og nye perspektiver.
I en aktiv veiledning tar vi utgangspunkt i det gruppen og den enkelte bringer med seg.
Dersom det er ønskelig kan vi også ha spesielle tema som gruppen skal jobbe med.
Et veilednings forløp må inneholde forutsigbare og fastlagte datoer for veiledning.

Ta gjerne kontakt for 
videre samtale

  © Relasjoner i handling
  Utvilket av:
  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram