Arv & Miljø

Har du tenkt på hva som kan skje i din familie når arv skal fordeles? Vil du unngå dyre advokater og brudd i familien?

Når en familiestruktur blir endret ved at noe går bort, eller skal flytte på sykehjem, og arv skal fordeles, kan det vekke til live gamle roller og handlingsmønster i familien.

Noen ganger trenger vi alle hjelp til å få løftet blikket og se ting fra ulike perspektiv. Det kan være lurt å få inn en tredjepart i begynnelsen av en slik prosess. Vi er nøytrale, vi har kunnskap og erfaring med relasjoner under press. Vi tilrettelegger for gode dialoger og løsninger. 

Aksjons metodikk:
involverer hele organisasjonen og enkelt mennesket i den
bidrar til å tydeliggjøre nødvendige forandringer, holdninger og handlingsmønster i organisasjonen
systemorientert tenkning, gjensidig avhengighet, konflikthåndtering etc.
skaper trygghet og ivaretagelse av gruppen, et rom for nødvendig endring og blikk på vanemessige mønstre
gir gjennom utforsking av roller og relasjoner nye perspektiver, overraskende løsninger og integrerte innsikter

Mindfulness:
har en positiv påvirkning i organisasjoner, personlig og mellommenneskelig
økt tilstedeværelse, effektivitet, tilknytning, evne til selvledelse, stress reduserende,
forbedrer intern og ekstern kommunikasjon, åpenhet, trygghet, perspektiver

Vi legger opp til en vennlig atmosfære

Ved å bruke oss unngår dere en større prosess som eventuelt involverer konfliktråd og advokater.
Vi vet at det har betydning å tilrettelegge for en god dialog, der også følelser har sin plass uten at det eventuelt eskalerer og blir til uforsonlig konflikter. Hvis det er nødvendig med juridiske avtaler bistår vi familien frem til dette punktet.

Det er ikke uvanlig at gamle mønstre og roller kommer til overflaten i arveoppgjør, det er ofte der snublesteinene ligger. Denne prosessen kan legge til rette for refleksjoner over det som har vært og hvordan dere vil ha det i fremtiden. Vi har et første uforpliktende møte med dere, for å danne et bilde av situasjonen og eventuell videre prosess. Vår erfaring er at det kan variere fra et møte til flere. Vi jobber i utgangspunktet med alle, dersom det er hensiktsmessig tar vi individuelle samtaler underveis etter avtale.

Denne prosessen er basert på frivillighet fra alle parter.

Treffer dette deg? Ta kontakt

Treffer dette deg? 
Ta kontakt!

    © Relasjoner i handling
    Utvilket av:
    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram