Erfaringsutveksling

Et konkurranse fortrinn i en bedrift/organisasjon er  verdien av ansatte i ulike aldersgrupper.

Det er særlig tre egenskaper som er viktige hos ansatte, uansett alder. Evnen til å lære nye ting, vilje til fleksibilitet og tilpasnings. Unge er gjerne mer drevne på data, mens de eldre har erfaringer som kan hjelpe i refleksjoner og løsninger.  Et bevisst fokus på denne utvekslingen gir et arbeidsmiljø der vekst og produktivitet gir resultater på bunnlinjen.

Hvordan ivareta eller utvikle en kultur der: se - lær- gjør-spør og grav er naturlig – uansett alder!
En iboende nysgjerrighet og vilje til deling, fra det aller ferskeste i faget til erfaring som noen ganger omtales som “sitter i veggen”. Der en gjennomgående holdning er: Hvordan gjøre hverandre gode?

Vi kommer inn som en ekstern støtte, der vi leder en prosess (etter avtale) som vil gjøre bedriften istand til selv å videreutvikle en kultur, der nysgjerrighet på hverandre og faget er en av grunnpilarene – med felles mål og driv, uavhengig av alder.

Hvordan gjøre hverandre gode?

Vi kommer inn som en ekstern støtte, der vi leder en prosess (etter avtale) som vil gjøre bedriften istand til selv å videreutvikle  en kultur, der nysgjerrighet på hverandre og faget er en av grunnpilarene – med felles mål og driv, uavhengig av alder.

Ansatte kan i ulike faser trenge støtte. Erfaringsutveksling trenger ikke å være aldersstyrt, det er en holdning. 

Hvordan innarbeide dette internt?

Noen ganger kan det også være aktuelt med individuelle prosesser dersom noen ansatte trenge et løft for å få gløden og motivasjonen tilbake.

For bedrifter som har I NS-EN ISO 9001:2015 sertifikat vil deler av dette omhandle kapittel 7. Støtte.

 Treffer dette deg? 
Ta kontakt!

    © Relasjoner i handling
    Utvilket av:
    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram