Kommunikasjon & Samarbeid

Kommunikasjon kommer av det latinske ordet communcare som betyr «gjøre felles».

Det er nettopp gjennom kommunikasjon at vi danner fellesskap, kultur og mening i det vi gjør. God kommunikasjon er grunnlaget for godt samarbeid. Kommunikasjon kan styrkes og svekkes når det går gjennom filter til og fra deg og meg. For å ha en hensiktsmessig kommunikasjon er det viktig å danne et felles språk og meningsgrunnlag som gjør at filtrene ikke forringer det du prøver å si eller vise til meg, og vice versa. Godt samarbeid og god kommunikasjon må ikke forveksles med en total enighet hele tiden, men heller rom for at uenigheter og drøftinger kan legge grunnlag for læring og utvikling.

For å utvikle og bedre kommunikasjon og samarbeid jobber vi på flere nivåer, med ulike prosesser og med forskjellige metoder. Stikkord vil være lederstøtte, endring i team, re-vitalisering, kulturbygging, utforske ressurser og begrensninger, identitet, verdier og samspill.

En leder må ha evnen til hensiktsmessig kommunikasjon og samarbeid, noe som kan være utfordrende i en rolle hvor man kan oppleve press og motstand. Vi kan hjelpe deg hvis du

  • er del av en kreativ og handlende ledergruppe
  • er en som ønsker et godt samarbeidsklima
  • noen ganger opplever redusert effektivitet blant ansatte
  • har en opplevelse av at arbeidsmiljøet går i gamle mønstre

Vi tilrettelegger for at bedriften selv skal tørre å innta perspektivet til djevelens advokat

På denne måten belyses ukultur, og det dannes en takhøyde for at ulike stemmer får plass i en produktiv (sam)utviklingsprosess. Dette vil gagne bedriften ved at man står stødigere når kriser kommer. Man reflekterer bedre sammen mot hensiktsmessige løsninger og er rustet til å håndtere uventet situasjoner. Vårt arbeid i bedriften vil gjøre dere handlingsrettet og proaktiv. Det grunnleggende målet i alle våre grupper er kreativitet og vekst.

Vår erfaring fra næringslivet, kombinert med kompetanse om prosesser i individet og i grupper, gjør oss løsningsorienterte i møte med de utfordringene en bedrift måtte ha. Vi legger til rette for nysgjerrige og engasjerte ansatte. For oss betyr nysgjerrighet å ta aktiv del i utvikling av bedrift, selvledelse og evnen innta ulike perspektiver.

Vi har troen på at utfordringer kan være utgangspunkt for utvikling. Dermed tåler vi å være i det som er, det som gruppen står i, og det som måtte dukke opp underveis. Gjennom tilstedeværelse lærer gruppen å være hjemme i seg selv, her og nå, og gir redskaper for å håndtere presset som kan oppstå. Vi kan bidra til et nytt blikk og nytt perspektiv på ulike personers kompetanse og ressurser, og skape rom for å tåle hverandres forskjeller. Ved å skape en drivende prosess bidrar vi til at bedriften ser framover og identifisere sin egen særegenhet på markedet.

Hva tilbyr vi:
• Vi tilbyr bedrifter å knytte seg til oss med en avtale for individuelle samtaler eller i grupper (team)
• Ivaretakelse av taushetsplikten
• Vi tilpasser oss det behovet bedriften har, og legger opp et veiledningsløp som skaper forutsigbarhet.
• Vi jobber aktivt for å ivareta de ansatte og forhindre turnover og sykemeldinger, og har fokus på forebygging
• Vi jobber for å styrke selvivaretakelse som et ledd i å styrke den kompetente fagpersonen.
• Vi kan hjelpe med å sortere ut det som kan oppleves som kaotisk, og finne eventuelle løsninger.
• Vi blir sikkerhetsnettet/følgesvennen til bedriften.
• Vi utfordrer tema som tidsklemme og konflikt for å danne grobunn for godt og produktivt samarbeid.
• Vi bevisstgjøring tidsbruken i sosiale medier
• Vi har oppmerksomhet på den indre bærekraften som spiller seg ut i den ytre værekraften

 Treffer dette deg? 
Ta kontakt!

    © Relasjoner i handling
    Utvilket av:
    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram